Ett projekt av byalaget Kreativa Läppe

Läppe Byahus med tillhörande bostäder

En förstudie som ska inventera behov och önskemål, knyta nya kontakter och undersöka möjliga vägar framåt för att i förlängningen förverkliga idéerna om ett Byahus med tillhörande bostäder i Läppe.

Läs merPrenumerera på nyheter

Läppe Byahus med tillhörande bostäder. En fri tolkning av Mats Eriksson.

Ett projekt för ett byahus och bostäder i Läppe

Genom EU:s fond för landsbygdsutveckling och LEADER Södermanland har byalaget Kreativa Läppe fått möjlighet att driva ett projekt i samverkan med Vingåkers kommun. Projektet kommer att pågå från och med mars 2020 och sju månader framåt.

Byalaget Kreativa Läppe har under många år arbetat för att få ett byahus som kan fungera som en mötesplats och servicepunkt i Läppe, men ännu har detta inte resulterat i ett faktiskt hus. Behovet är dock stort: det finns ett aktivt föreningsliv i Läppe men ingenstans där de kan samlas.

Det här projektet är en förstudie som ska inventera behov och önskemål, knyta nya kontakter och undersöka möjliga vägar framåt för att i förlängningen förverkliga idéerna.

Projektet ska klargöra vad som behöver göras för att ett byahus med tillhörande service ska kunna bli tillgängligt för alla i Läppe med omnejd.

Projektet ska också undersöka möjligheterna för att kunna bygga nya bostäder i Läppe för i första hand seniorer. Det skulle få igång en flyttkedja vilket är bra för Läppes men också hela Vingåkersbygdens utveckling.

Aktuellt

Status i projektet

Status i projektet

Sedan projektet med ett byahus och tillhörande bostäder startade i mars har aktiviteten varit stor och en hel del har hänt. Här nedan följer, i komprimerad form, en sammanställning över viktigare händelser.

läs mer
Erfarenhetsutbyte med Österåker

Erfarenhetsutbyte med Österåker

För någon vecka sedan träffade vi våra grannar i Österåker för att byta erfarenheter och stötta varandra. Vi fann att det kan finnas en del vi kan samarbeta kring.

läs mer
Möte med arkitekten

Möte med arkitekten

För ett tag sedan träffade vi vår arkitekt. Nu är arbetet i full gång och snart kommer vi ha ett förslag att presentera.

läs mer

Kontakta projektet

13 + 11 =

Samarbetspartners