Det är viktigt med ett aktivt föreningsliv

Det är viktigt med ett aktivt föreningsliv

Karina Veinhede, ordförande i Byalaget Kreativa Läppe. Foto: Alf Kjeller Det är viktigt med ett aktivt föreningsliv Sverige framställs ofta som unikt i världen för vårt föreningsliv. Vi har en cirka 150 årig historia bakom oss. Det var när stånden, adel, borgare,...
Tack alla som kom på familjedagen!

Tack alla som kom på familjedagen!

Stort tack till alla som hjälpe till att få vår familjedag så lyckad! Byalaget kreativa Läppe vill att det ska skapas aktiviteter för alla åldrar. Därför gick förstudien ut med en uppmaning att skapa en familjegrupp som nu har resulterat i att det bildats en grupp för...
Inbjudan: Företagarträff 10 oktober

Inbjudan: Företagarträff 10 oktober

Företagare i Läppe med omnejd Är du företagare som verkar eller vistas i Läppe? Vi tror ett byhaus skulle kunna skapa möjligheter för inte bara privatpersoner och organisationer utan även för företagare i trakten. Ett byahus kan ge möjligheter till lokaler för t ex...
Inbjudan: Informationsmöte 10 oktober

Inbjudan: Informationsmöte 10 oktober

Nytt informationsmöte 10 oktober Det har hänt mycket sendan vårt förra informationsmöte den 4:e juli och Byalaget Kreativa Läppes årsmöte. Projektet har varit i en intensiv period med fortsatt arbete med att ta fram förslag på både byahus och bostäder. Vi har bland...
Positiv respons för byahus och bostäder

Positiv respons för byahus och bostäder

Tack för alla svar! Att få in 98 svar på en enkät är väldigt bra och visar på det engagemang som innevånarna i Läppe har för vårt samhälle. Flest svar från bofasta 65 av de svarande är bofasta och 33 är fritidsboende. Majoriteten är över 60 år (72) men vår känsla är...