Tankar om förenings och bolagsformer

Tankar om förenings och bolagsformer

Tankar om Förenings- och bolagsformer för byahus och bostäder i Läppe En del av projektets arbete är också att titta på kommande driftsformer och hur vi ska förvalta ett kommande byahus med tillhörande bostäder. Göran, Börje och Anders har sammanfattat lite kring de...
Vad händer i byahusprojektet?

Vad händer i byahusprojektet?

Vad händer i byahusprojektet? Så här långt har vi kommit – Hittills! I förstudien har det undersökts vad vi tillsammans vill ha ett byahus till. Det har kommit fram ett konkret förslag på hur det skulle kunna se ut. Tack till alla som var med och svarade på enkäten...
Reflektioner från en kommunal landsbygdsutvecklare…

Reflektioner från en kommunal landsbygdsutvecklare…

Reflektioner från en kommunal landsbygdsutvecklare… Den politiska inriktningen i Vingåkers kommun har fyra övergripande mål för mandatperioden. Ett av dessa är landsbygdsutveckling och att servicen ska öka i alla delar av kommunen.  Som kommunal politiker eller...
Möte med arkitekten

Möte med arkitekten

Börje Sandberg, Anders Boman och Kerstin Åkerstedt. Foto: Rose Marie Hellén  Arbetet är igång En viktig person och funktion i vårt arbete är arkitekten. Vår arkitekt heter Kerstin Åkerstedt, arkitekt på Arkitektur och Byggnadsvård i Örebro. För ett tag sedan träffade...
Rapport: Möte med Sörmlands Sparbank

Rapport: Möte med Sörmlands Sparbank

Delar av mötet med Sörmlands Sparbank. Foto: Rose Marie Hellén       Möte med Sörmlands Sparbank Arbetet med förstudien pågår för fullt och en viktig del i allt är finansiering. Igår träffade delar av styrgruppen företrädare för Sörmlands Sparbank på deras kontor...
Statusuppdatering kring bostäderna

Statusuppdatering kring bostäderna

En skiss på hur lägenheter skulle kunna vara utformade   Status kring bostäderna Här kommer en kort status på vårt arbete med bostäder i projektet. Vår plan är fortfarande att bygga 9 lägenheter fördelade på tre hus med tre lägenheter i vardera på mellan 30 – 80...