Arbetet fortsätter

Arbetet fortsätter

Status i projektet eget byahus Projektet med förstudie är avslutat men vi fortsätter arbetet med att undersöka möjligheterna med ett eget byahus. Skillnaden från tidigare arbete är att vi undersöker nu möjligheterna att istället för att göra en utbyggnad på den fd...
Lägesrapport juni 2021

Lägesrapport juni 2021

I maj fick vi svar från Länsstyrelsen som avslog kommunens förfrågan om upphävandet av strandskyddet vid bastun. Inte helt oväntat då kommunen inte kunde visa upp en detaljplan för området så nu befinner vi oss i ett moment 22. Kommunen vill inte kosta på en...
Projektrapport förstudie

Projektrapport förstudie

Bakgrund – Stort behov av ett byahus Byalaget Kreativa Läppe har i flera år jobbat med att hitta en samlingslokal och önskemål om att skapa bostäder för människor som vill hyra sitt boende i Läppe. För att utreda de här frågorna startade byalaget tillsammans med...
Tankar om förenings och bolagsformer

Tankar om förenings och bolagsformer

Tankar om Förenings- och bolagsformer för byahus och bostäder i Läppe En del av projektets arbete är också att titta på kommande driftsformer och hur vi ska förvalta ett kommande byahus med tillhörande bostäder. Göran, Börje och Anders har sammanfattat lite kring de...
Vad händer i byahusprojektet?

Vad händer i byahusprojektet?

Vad händer i byahusprojektet? Så här långt har vi kommit – Hittills! I förstudien har det undersökts vad vi tillsammans vill ha ett byahus till. Det har kommit fram ett konkret förslag på hur det skulle kunna se ut. Tack till alla som var med och svarade på enkäten...
Reflektioner från en kommunal landsbygdsutvecklare…

Reflektioner från en kommunal landsbygdsutvecklare…

Reflektioner från en kommunal landsbygdsutvecklare… Den politiska inriktningen i Vingåkers kommun har fyra övergripande mål för mandatperioden. Ett av dessa är landsbygdsutveckling och att servicen ska öka i alla delar av kommunen.  Som kommunal politiker eller...