Möte med arkitekten

Möte med arkitekten

Börje Sandberg, Anders Boman och Kerstin Åkerstedt. Foto: Rose Marie Hellén  Arbetet är igång En viktig person och funktion i vårt arbete är arkitekten. Vår arkitekt heter Kerstin Åkerstedt, arkitekt på Arkitektur och Byggnadsvård i Örebro. För ett tag sedan träffade...
Rapport: Möte med Sörmlands Sparbank

Rapport: Möte med Sörmlands Sparbank

Delar av mötet med Sörmlands Sparbank. Foto: Rose Marie Hellén       Möte med Sörmlands Sparbank Arbetet med förstudien pågår för fullt och en viktig del i allt är finansiering. Igår träffade delar av styrgruppen företrädare för Sörmlands Sparbank på deras kontor...
Statusuppdatering kring bostäderna

Statusuppdatering kring bostäderna

En skiss på hur lägenheter skulle kunna vara utformade   Status kring bostäderna Här kommer en kort status på vårt arbete med bostäder i projektet. Vår plan är fortfarande att bygga 9 lägenheter fördelade på tre hus med tre lägenheter i vardera på mellan 30 – 80...