Tankar om förenings och bolagsformer

Tankar om förenings och bolagsformer

Tankar om Förenings- och bolagsformer för byahus och bostäder i Läppe En del av projektets arbete är också att titta på kommande driftsformer och hur vi ska förvalta ett kommande byahus med tillhörande bostäder. Göran, Börje och Anders har sammanfattat lite kring de...
Vad händer i byahusprojektet?

Vad händer i byahusprojektet?

Vad händer i byahusprojektet? Så här långt har vi kommit – Hittills! I förstudien har det undersökts vad vi tillsammans vill ha ett byahus till. Det har kommit fram ett konkret förslag på hur det skulle kunna se ut. Tack till alla som var med och svarade på enkäten...
God Jul och Gott nytt år!

God Jul och Gott nytt år!

God Jul och Gott nytt år! Ett annorlunda år, ja att 2020 kommer att skriva historia kan vi alla hålla med om. Alla planer på evenemang som gör det kul att bo i Läppe gick om intet allteftersom coronan tog över vår vardag. Men arbetat har vi gjort för Läppes utveckling...
Reflektioner från en kommunal landsbygdsutvecklare…

Reflektioner från en kommunal landsbygdsutvecklare…

Reflektioner från en kommunal landsbygdsutvecklare… Den politiska inriktningen i Vingåkers kommun har fyra övergripande mål för mandatperioden. Ett av dessa är landsbygdsutveckling och att servicen ska öka i alla delar av kommunen.  Som kommunal politiker eller...
Vi fortsätter med full fart framåt

Vi fortsätter med full fart framåt

Hej från oss som var med på söndagens styrgruppsmöte. Överst från vänster: Anders, Rosie, Lajla, Göran, Agneta, Börje, Jörgen, Karina och längst ner Alf. Foto: Alf Kjeller Full fart framåt Projektet byahus med tillhörande bostäder hade ursprungligen sin projektperiod...
Projektledaren som tog färjan till fastlandet

Projektledaren som tog färjan till fastlandet

En av nyckelrollerna i vårt projekt är vår projektledare, RoseMarie Hellén. Vi bad henne skriva några rader kring de tankar hon har kring projektet. Läppe är en attraktiv ort Sedan 2008 bor större delen världens befolkning i städer eller tätorter, det var ungefär då...