Reflektioner från en kommunal landsbygdsutvecklare…

Reflektioner från en kommunal landsbygdsutvecklare…

Reflektioner från en kommunal landsbygdsutvecklare… Den politiska inriktningen i Vingåkers kommun har fyra övergripande mål för mandatperioden. Ett av dessa är landsbygdsutveckling och att servicen ska öka i alla delar av kommunen.  Som kommunal politiker eller...
Vi fortsätter med full fart framåt

Vi fortsätter med full fart framåt

Hej från oss som var med på söndagens styrgruppsmöte. Överst från vänster: Anders, Rosie, Lajla, Göran, Agneta, Börje, Jörgen, Karina och längst ner Alf. Foto: Alf Kjeller Full fart framåt Projektet byahus med tillhörande bostäder hade ursprungligen sin projektperiod...
Projektledaren som tog färjan till fastlandet

Projektledaren som tog färjan till fastlandet

En av nyckelrollerna i vårt projekt är vår projektledare, RoseMarie Hellén. Vi bad henne skriva några rader kring de tankar hon har kring projektet. Läppe är en attraktiv ort Sedan 2008 bor större delen världens befolkning i städer eller tätorter, det var ungefär då...
Bidrag – en del av finansieringen

Bidrag – en del av finansieringen

Lajla, Anita och Rosie. Foto: Alf Kjeller Det finns olika möjligheter att söka bidrag För att få till ett byahus med tillhörande bostäder är självklart finansieringen viktig. En sak vi arbetar med är att se vilka bidrag som är möjliga att söka. Styrgruppen till...
Det är viktigt med ett aktivt föreningsliv

Det är viktigt med ett aktivt föreningsliv

Karina Veinhede, ordförande i Byalaget Kreativa Läppe. Foto: Alf Kjeller Det är viktigt med ett aktivt föreningsliv Sverige framställs ofta som unikt i världen för vårt föreningsliv. Vi har en cirka 150 årig historia bakom oss. Det var när stånden, adel, borgare,...
Tack alla som kom på familjedagen!

Tack alla som kom på familjedagen!

Stort tack till alla som hjälpe till att få vår familjedag så lyckad! Byalaget kreativa Läppe vill att det ska skapas aktiviteter för alla åldrar. Därför gick förstudien ut med en uppmaning att skapa en familjegrupp som nu har resulterat i att det bildats en grupp för...